Diagnostiek


Indien er uit een screening door de huisarts of andere arts blijkt dat er een verdenking is van slaapapneu, kunt u bij ons terecht voor diagnostiek. Uw huisarts vindt ons op Zorgdomein (om u digitaal te verwijzen) in Alkmaar, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Emmen, Gouda, Groningen, Heemstede, Heerenveen, Lansingerland, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam en Zoetermeer. Aanmelden gaat via het secretariaat in Wassenaar. Wij werken laagdrempelig en in nauwe samenwerking met uw huisarts.


Het slaaponderzoek 

Bij diagnostiek verrichten wij een slaaponderzoek, waarmee wij uitzoeken of u slaapapneu heeft en ook in welke mate. Tijdens dit onderzoek slaapt u gewoon thuis in uw eigen bed. We willen immers een goed beeld van de slaap in de normale situatie.


Slaapapneu Service verricht in de meeste gevallen een Polygrafisch (PG) onderzoek. Hiervoor komt u naar een van onze locaties waar de onderzoeksmedewerker de apparatuur installeert. Vervolgens vertrekt u weer naar huis om thuis te slapen, dit om zo veel mogelijk de eigen omgeving aan te houden. Mogelijk kunt u de PG ook zelf aanbrengen voor het slapen gaan. De volgende dag brengt u de recorder en de sensoren terug.

Wat meet het slaaponderzoek Polygrafie?

Bij een PG meten we de volgende signalen: De nachtelijke ademhaling en het zuurstofgehalte van uw bloed. Het slaaponderzoek registreert uw hartritme (ECG) en de lichaamspositie - dit laatste om te kijken of u bij slaapapneus of snurken dit in alle slaaphoudingen doet.

Na het onderzoek maakt een van de analisten in 2 dagen tijd een analyse van uw registratie Wij nodigen u uit voor een afspraak bij de medisch specialist die met u de uitslag en indien nodig een behandeling bespreekt. Uw huisarts is steeds nauw betrokken bij dit proces.Slaapapneu Service verricht indien nodig ook Polysomnografisch (PSG) onderzoek. Ook hiervoor komt u naar een van onze locaties waar de onderzoeksmedewerker de apparatuur installeert. Vervolgens vertrekt u weer naar huis om thuis te slapen, dit om zo veel mogelijk de eigen omgeving aan te houden. De volgende dag brengt u de recorder en de sensoren terug.

Wat meet het slaaponderzoek Polysomnografie?

Hierbij meten we de volgende signalen:

U krijgt elektroden op het hoofd om de slaapdiepte te meten, de slaapfasen en of u vaak wakker bent 's nachts. Ook kijken we naar de nachtelijke ademhaling en het zuurstofgehalte van uw bloed. Het slaaponderzoek registreert uw hartritme (ECG) en de lichaamspositie - dit laatste om te kijken of u bij slaapapneus of snurken dit in alle slaaphoudingen doet. Dit onderzoek is het meest uitgebreide slaaponderzoek dat er is en het geeft de dokter alle benodigde informatie.

Na het onderzoek maakt een van de analisten in 2 dagen tijd een analyse van uw registratie Wij nodigen u uit voor een afspraak bij de medisch specialist die met u de uitslag en indien nodig een behandeling bespreekt. Uw huisarts is steeds nauw betrokken bij dit proces.Aanvullend slaaponderzoek: Actigrafie?


Een van de onderzoeksmethoden die Slaapapneu Service biedt is actigrafie. Het doel hiervan is het meten van de rust en het activiteitenpatroon met behulp van de actograaf (een soort horloge).

Wanneer wordt actigrafie gebruikt? Het actigrafie-onderzoek wordt ingezet wanneer er een vermoeden is van een verstoord slaap/waak ritme of insomnie. Binnen Slaapapneu Service gebruiken we de actograaf als aanvulling op een uitgebreider slaaponderzoek. Op deze manier worden allereerst andere slaapverstoorders, zoals slaapapneu, uitgesloten en uw slaappatroon (op basis van uw hersengolven) in kaart gebracht.

Hoe lang draagt u de actigraaf?  De actograaf meet gedurende een week uw activiteit/bewegingen.

Wat registreert de actigraaf? De actograaf registreert beweging en verschillende soorten licht (blauw, wit, groen, en rood licht). Dit is van belang aangezien bepaalde vormen van licht (vooral blauw licht) de slaap negatief kunnen beïnvloeden.


WatchPAT 300


Bij het slaaponderzoek met de WatchPAT 300 krijgt u een soort horloge mee naar huis met daaraan twee sensoren, een voor om de vinger en een voor op de borstkast. Deze meten de gegevens die nodig zijn voor het onderzoeken van de slaap.

Het apparaat meet onder andere de bewegingen in de nacht, de slaapdiepte en fasen, het zuurstofgehalte in het bloed, het hartritme, hoe hard u snurkt en in welke houding u slaapt.

Dit onderzoek geeft de analist en medisch specialist de benodigde informatie om uitsluitsel te kunnen geven over de aanwezigheid van slaapapneu en snurken. Vervolgens kan indien nodig een behandeling in gang worden gezet.Vergoeding

Alle onderzoeken worden vergoed door uw ziektekostenverzekering (basispakket).


NIEUWS


Nieuwe locatie in

Maastricht


Vanaf april 2024


SECRETARIAAT


Van der Oudermeulenlaan 1

2243 CR Wassenaar

070-2211162


Patiëntwaardering