VergoedingenIn principe heeft u, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar, een verwijzing nodig van uw huisarts, of van een medisch specialist. Die verwijzing is voor slaapapneudiagnostiek of voor insomnie.


Natuurlijk heeft u ook te maken met het wettelijk eigen risico en eventueel met het door uzelf verhoogde eigen risico.


Wij hebben contracten met Zorg en Zekerheid en DSW. Met de andere zorgverzekeraars hebben wij nog geen contracten. U hoeft de kosten die zij niet vergoeden bij ons niet bij te betalen. Vanzelfsprekend moet u wel uw eigen risico (ook als dat door u verhoogd is) betalen.


NIEUWS


Nieuwe locatie in

Heerenveen


Vanaf september 2023


SECRETARIAAT


Van der Oudermeulenlaan 1

2243 CR Wassenaar

070-2211162


Patiëntwaardering