Insomnie


'Volgens de Universiteit Utrecht heeft 40% van alle Nederlanders slaapklachten, en 25% heeft zelfs een slaapstoornis.'


Niet in slaap kunnen vallen en maar naar het plafond blijven staren. Slapeloosheid (insomnie), is een van de slaapstoornissen waarvoor u bij ons terecht kunt. Ieder mens slaapt weleens slecht in zijn leven, toch heeft lang niet iedereen last van chronische slapeloosheid. We spreken van insomnie als de slapeloosheid langer dan een paar nachten voortzet en regelmatig terugkeert.


Vormen van insomnie


- U valt niet in slaap (inslaapprobleem)

- U wordt vaak wakker (doorslaapprobleem)

- U wordt te vroeg wakker en kan niet meer in slaap vallen (early morning awakening)


In sommige gevallen kan de oorzaak van de slapeloze nachten duidelijk zijn, bijvoorbeeld door spanning of stress als gevolg van gebeurtenissen overdag. Ook bij ouder worden is het normaal dat u lichter gaat slapen of minder behoefte heeft aan lang slapen.


Echter, soms kan de slapeloosheid blijven bestaan ondanks dat deze logisch aanwijsbare oorzaak wegvalt. Dit kan doordat bepaalde gedragingen zijn ingeslepen. Deze gedragingen zijn gewoonten geworden, waardoor de slapeloosheid blijft bestaan. Ook kunnen bepaalde gedachten de slapeloosheid in stand houden. Zo kan de angst om niet in slaap te vallen maken dat u juist niet in slaap valt en voor meer stress zorgen.


Anders dan bij apneu waarbij het vaak de partner is die aan de bel trekt, hebben insomnie patiënten vaak wel door dat er iets niet goed is in hun slaappatroon. Soms verergeren mensen de klachten onbedoeld door overdag of in de avond even te gaan slapen.


Klachten


Insomnie kan grote gevolgen hebben voor uw functioneren en welzijn. Zo ervaren vele patiënten een verminderd geheugen en concentratie, zijn ze extreem vermoeid en sneller geïrriteerd. Als de klachten zich langer aanhouden kunnen zelfs psychische klachten optreden zoals een burn-out of depressie. Ook proberen velen ondanks het gebrek aan slaap door te gaan met functioneren, wat lichamelijk negatieve gevolgen kan hebben.


Oorzaken


Slapeloosheid kan meerdere oorzaken hebben, zoals:


- licht- of geluidshinder;

- bijwerking van bepaalde medicijnen;

- Stress of trauma; 

- Onregelmatige werktijden (nachtdiensten of tijdszones);

- een lichamelijke of psychische aandoening (rusteloze benen, slaapapneu, depressie, schildklieraandoening, bipolaire stoornis);

- slechte slaap discipline (blauw licht of sporten in de avond, overdag slapen, zwarte thee, koffie, cola of chocolade in de avond, alcohol, roken, etc.).


Klik hier voor meer informatie over slaaphygiëne.


Maar uiteraard kunnen ook andere aspecten een rol spelen.


Meer weten over slaap? Dr. Jaap Lancee, Universitair Docent verbonden aan de vakgroep Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam, schreef een boekje over onze slaap. Gratis te downloaden.


NIEUWS


Nieuwe locatie in

Maastricht


Vanaf april 2024


SECRETARIAAT


Van der Oudermeulenlaan 1

2243 CR Wassenaar

070-2211162


Patiëntwaardering