Veelgestelde vragen


Algemeen


Zijn er wachttijden?

Nee, anders dan bij ziekenhuizen kennen wij geen wachttijden. De doorlooptijd vanaf aanmelding tot behandeling is gemiddeld 3-4 weken.


Heb ik voor het slaaponderzoek een verwijzing nodig?

Ja, voor het slaaponderzoek heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts. Uw huisarts vindt ons op Zorgdomein (om u digitaal te verwijzen). Aanmelden gaat via het secretariaat in Wassenaar. Wij werken laagdrempelig en in nauwe samenwerking met uw huisarts.


Waar kan ik terecht voor een slaaponderzoek?

U kan een afspraak maken bij voor een van onze vestigingen in: Alkmaar, Amsterdam, Assen, Den Bosch, Den Haag, Dordrecht, Emmen, Groningen, Gouda, Heemstede, Lansingerland, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Rotterdam of Zoetermeer.


Hoe neemt de medisch specialist contact met mij op?

De spreekuren bij onze medisch specialisten vinden op de locatie plaats of telefonisch.

Slaapproblemen


Wanneer kom ik in aanmerking voor een slaaponderzoek?

Iedereen met een mogelijke slaapstoornis indicatie kan bij ons terecht voor een slaaponderzoek. Heeft u last van een of meerdere van de volgende klachten; snurken, slapeloosheid, hoofdpijn, in slaap vallen bij inactiviteit of een droge mond na het wakker worden of heeft u positief gescoord op de zelftest? Maak dan een afspraak bij uw huisarts of neem contact op met ons secretariaat.


Welke klachten passen bij slaapapneu?

Bij slaapapneu passen de volgende klachten; snurken, slapeloosheid, hoofdpijn, in slaap vallen bij inactiviteit of een droge mond na het wakker worden. Herkent u deze klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of neem contact op met ons secretariaat.


Welke klachten passen bij insomnie?

Bij insomnie passen de volgende klachten: slapeloosheid, moeite met inslapen, moeite met doorslapen, rusteloze benen, vroeg wakker worden en vervolgens niet meer kunnen inslapen, nachtmerries. Herkent u deze klachten? Neem dan contact op met uw huisarts of neem contact op met ons secretariaat.


Is slaapapneu schadelijk op de korte of lange termijn?

Slaapapneu is een ernstige aandoening, waarbij allerlei processen in het lichaam verstoord raken. Hierdoor hebben patiënten met slaapapneu vaak meerdere medische problemen. Zo is er een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten, hartinfarcten, hersenbloedingen, suikerziekte en overgewicht. Naast de medische problematiek, kan slaapapneu op de lange termijn ook psychische klachten veroorzaken door het gebrek aan een goede nachtrust. Lees hier meer >


Mag ik rijden met slaapapneu?

Heeft u de diagnose slaapapneu gekregen? Dan geldt de volgende wetgeving rondom autorijden:


Mensen met onbehandeld apneu mogen niet autorijden. Centraal hierin staat het optreden van ademstops, weergegeven als de AHI (Apneu Hypopneu Index), het aantal (bijna) ademstops gemiddeld per uur.


Personen met obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) kunnen geschikt worden verklaard als op basis van een specialistisch rap­port blijkt dat gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden adequate behandeling plaatsvindt. Onder adequate behandeling wordt in dit verband verstaan: een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) van kleiner dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde stoornissen.


Ofwel: als u twee maanden met succes behandeld wordt, mag u (weer) rijden. Voor rijbewijzen van categorieën C (vrachtwagens) en D (bussen), geldt dat u tenminste drie maanden adequaat behandeld moet worden.


Bron: Slaapapneu Vereniging.

Het slaaponderzoek


Wat moet ik meenemen voor het slaaponderzoek?

Voor het slaaponderzoek is het handig om een T-shirt aan te trekken waarmee u gaat slapen en een trui of vest met capuchon mee te nemen. Wij bevestigen elektroden op het hoofd die u met de capuchon eventueel kan bedekken.


Kan ik met het OV naar het consult?

Ja, dit kan. Wel raden wij aan een vest of trui met capuchon mee te nemen om de elektroden te verbergen.


Waar slaap ik tijdens het slaaponderzoek?

Tijdens het onderzoek slaapt u gewoon thuis. Het onderzoek wat wij uitvoeren is een polysomnografie (PSG) of een Polygrafie (PG). Lees hier meer over de verschillende onderzoeken.


Hoe ga ik er uitzien bij een Polysomnografie en wat meet het onderzoek?

Tijdens het slaaponderzoek bevestigt de onderzoeksmedewerker de volgende onderdelen:

  • Een borst- en buikband – deze registreren de borst- en buikademhaling
  • Een clipje (saturatiemeter) om de vinger – deze registreert het zuurstofgehalte in uw bloed.
  • Een heel dun luchtslangetje waarvan de uiteinden een stukje in uw neus zitten – dit meet de luchtstroom door uw neus. Hierdoor kunnen wij niet alleen uw ademhaling registreren, maar ook uw snurken.
  • 5 elektroden op uw hoofd – deze registreren hersengolven. Hierdoor kunnen wij zien hoe uw slaappatroon eruitziet en welke slaapfasen u doorloopt.
  • 2 elektroden naast uw ogen – deze registreren de oogbewegingen in uw slaap. Dit is van belang voor het goed kunnen vaststellen van de REM-slaap (REM = Rapid Eye Movement). De REM-slaap ook wel droomslaap is de slaapfase waarin de ogen snel bewegen.
  • 2 elektroden onder uw kin – deze registreren tandenknarsen (bruxisme) en mate spierspanning. Dit helpt bij het vaststellen van de verschillende fases in uw slaap, voornamelijk de REM slaap aangezien in deze fase spierverslapping optreedt.
  • Alle uiteinden van de sensoren komen samen in de slaaprecorder die in de borstband zit.

Kan ik de uitslagen van mijn eigen slaaponderzoek inzien?

Ja, indien u de uitslag van uw onderzoek wilt ontvangen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Behandeling


Welke behandelmogelijkheden zijn er bij slaapapneu?

  • MRA
  • CPAP
  • Slaappositietrainer

Lees hier meer >


In bepaalde gevallen wordt de tongzenuwbehandeling (Inspire therapie) ook als behandeling ingezet. Daarnaast is de ervaring dat gewichtsverlies, indien mogelijk en van toepassing, kan bijdragen aan vermindering van slaapapneu klachten.


Hoe wordt de CPAP over het algemeen ervaren?

Allereerst verschilt dit sterk per persoon. Vaak ervaren patiënten, na een periode van wennen, het gebruik van de CPAP als positief. Ook geven zij aan dat het bijdraagt aan een vermindering van de klachten.


Af en toe komt het voor dat een patiënt niet aan het masker kan wennen. Wij gaan dan allereerst in overleg met onze leverancier kijken voor masker aanpassingen. Mocht dit niet helpen, dan wordt in overleg met de patiënt gezocht naar een andere behandelmogelijkheid.

Financial

Wat zijn de kosten voor een slaaponderzoek?
Het slaaponderzoek valt in het basispakket van de zorgverzekering en de zorg is dus vergoed. Wel geldt voor elke Nederlandse verzekerde van 18 jaar of ouder een verplicht eigen risico wat volledig opgaat bij dit onderzoek. In 2024 is dit 385 euro.

Ik heb een factuur ontvangen, hoe ga ik hiermee om?
Als u van ons een factuur krijgt van het slaaponderzoek, lees allereerst de bijgevoegde brief. U kan het onderzoek indienen bij uw zorgverzekering en deze keren u een bedrag uit.

Dit kan het volledige onderzoeksbedrag zijn of een deel hiervan, afhankelijk van uw zorgverzekering. Het uitgekeerde bedrag plus ingehouden eigen risico maakt u aan ons over met daarbij de specificatie.

Indien u vragen heeft of twijfelt, neem gerust contact op met het nummer beschreven onderaan de facturatie brief.NIEUWS


Nieuwe locatie in

Maastricht


Vanaf april 2024


SECRETARIAAT


Van der Oudermeulenlaan 1

2243 CR Wassenaar

070-2211162


Patiëntwaardering