Vergoedingen


In principe heeft u, als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding door uw ziektekostenverzekeraar, een verwijzing nodig van uw huisarts, of van een medisch specialist. Die verwijzing is voor slaapapneudiagnostiek of voor insomnie.

Natuurlijk heeft u ook te maken met het wettelijk eigen risico en eventueel met het door uzelf verhoogde eigen risico. 

Wij hebben geen contracten met de ziektekostenverzekeraars. U hoeft de kosten die zij niet vergoeden bij ons niet bij te betalen. Vanzelfsprekend moet u wel uw eigen risico (ook als dat door u verhoogd is) betalen.


E-mailen
Bellen
Info