Diagnostiek

Diagnostiek slaapapneu betekent niets anders dan dat er onderzoek verricht wordt om te weten of u lijdt aan slaapapneu. Bij de screening ging het nog om de grootte van de kans dat u lijdt aan slaapapneu. Bij diagnostiek wordt een volledig slaaponderzoek verricht. Daarmee wordt duidelijk of u slaapapneu heeft en ook in welke mate. U bespreekt de uitslag met de medisch specialist en indien nodig volgt de behandeling.

Een volledig slaaponderzoek heet PolySomnoGrafie (PSG). U krijgt elektroden op het hoofd om de slaapdiepte te meten en of u vaak waker bent 's nachts. De nachtelijke ademhaling wordt geregistreerd en ook het zuurstofgehalte van uw bloed. De lichaamspositie wordt gemeten - dit om te kijken of u bij slaapapneus/snurken dit in alle slaaphoudingen doet. Het is het meest uitgebreide slaaponderzoek dat er is en het geeft de dokter alle benodigde informatie.

U komt naar een van onze locaties en U slaapt met alles en brengt de volgende dag de recorder en de sensoren terug. Een van onze analisten maakt in 2 dagen tijd een analyse van uw registratie en bespreekt deze met de dokter. U wordt uitgenodigd op het spreekuur en krijgt de uitslag. Uw huisarts is steeds nauw betrokken bij dit proces.

Polysomnografie wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering.


E-mailen
Bellen
Info