Klachten

Wij nemen goede zorg serieus en wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dan een klacht indienen.

Wij nemen uw klacht serieus. Doordat u een klacht indient geeft u ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden. Daardoor kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. 

Wat te doen als u een klacht heeft?

Praat eerst met de betrokken persoon. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Samen met de betrokken persoon kunt u een mogelijk misverstand uit de wereld helpen of naar een oplossing zoeken. Indien u uw klacht niet met de betrokkene kunt of wilt bespreken, kunt u mailen naar klachten@slaapapneuservice.nl. 

Als u er dan niet uitkomt…

Indien u er met de direct betrokkene niet uitkomt, dan kunt u uw klacht ter bemiddeling voorleggen aan onze externe klachtenfunctionaris via klachten@slaapapneuservice.nl. Als deze bemiddeling niet tot tevredenheid leidt, kunt u terecht bij de geschillencommissie waar Slaapapneu Service is aangesloten.


E-mailen
Bellen
Info